HOLISTINĖS MEDICINOS FORUMO DEKLARACIJA

Kaunas, 2014 m. sausio 21 d.
 
               Mes, Holistinės medicinos forumo iniciatoriai, kviečiame natūraliosios medicinos specialistų ir šio gydymo meno šalininkų visuomenines organizacijas dalyvauti diskusijoje, kurioje visi galėtume  dalintis mintimis ir patyrimu  dėl holistinio požiūrio į sveikatą plėtros Lietuvoje skatinimo.  
                Globalizacijos dėka vykstantys sveikatinimo kultūros pokyčiai  Lietuvoje atnešė gerų permainų – susikūrė įvairios natūraliosios terapijos specialistų draugijos, vyksta specialistų profesinės kvalifikacijos tobulinimo konferencijos, veikia nemažai specializuotų pakaitinės ir alternatyviosios medicinos paslaugas teikiančių įstaigų.
                Deja, kartu pastebimi tampa  ir negatyvūs reiškiniai, kuomet natūraliosios medicinos specialistų pasisakymai žiniasklaidoje būna skirti pagirti išimtinai vieną ar kitą farmacinį preparatą, mokymo konferencijose  ryškiai  dominuoja firmos - rėmėjos informacija apie jos produktus. Pagausėjo atvejų, kai, apsiskelbę liaudies medicinos žinovais, asmenys bando pasipelnyti iš lengvatikių žmonių, apsimesdami, kad gydo, nors neturi tam reikiamos kvalifikacijos.
                Pastaruoju metu suaktyvėjo Sveikatos apsaugos ministerija ir kai kurie visuomenininkai, skelbdami gerąją žinią, kad bus pradėta daryti tvarka natūraliosios medicinos sektoriuje. Žinant mūsų šalies kontroliuojančiųjų polinkį daugiau uždrausti ir nubausti, nei kad padėti teisingai ir sąžiningai veiklai vystytis ir plėstis, darosi neramu, ar bus teisingai ir sąžiningai pasirinkti vertinimo kriterijai kontroliuojant atskirų natūraliosios medicinos krypčių ir jų atstovų veiklą.
                Suprantame, kad šie reiškiniai yra mūsų bendrosios kultūros atspindys. Teigiami kultūros pokyčiai įvyksta, palyginti, negreitai - priešingai, nei kad neigiami. Jausdami pareigą ir norą nors šiek tiek pagreitinti holistinio sveikatinimo kultūros pokyčius Lietuvoje, kviečiame visus mūsų bendraminčius dalyvauti Holistinės medicinos forume. Šiame forume visus  turėtų  vienyti  pagrindinis, strateginis tikslas – asmens ir visuomenės sveikatos pagerinimas alternatyviosios medicinos priemonėmis ir metodais, kurių panaudojimas būtų grindžiamas jų efektyvumo įrodymais akademiniu lygiu. Holistinio požiūrio į sveikatą plėtros Lietuvoje problemas visų pirma laikytume:
1) akademiškumo stoką komunikacijos  „gydytojai-pacientai-vaistininkai-gydytojai“ grandinėje;
2)  sveikatos priežiūros specialistų ir farmacijos specialistų rengimo (studijų) programų apimties Lietuvoje ir holistinio požiūrio į sveikatą plėtros tendencijų Europos šalyse neatitikimą;
3)  holistinio požiūrio į sveikatą plėtros nuolatinės stebėsenos ir akademinio (ekspertinio) vertinimo nebuvimą Lietuvoje.
                Taip pat suprantame, kad tik plačios diskusijos metu išgryninta nuomonė gali būti objektyvi, tik bendrai sutarta nuomonė gali būti skelbiama, o sutartinai ištartas žodis – lengviau išgirstas. Todėl ir kviečiame Jus, gerbiamieji, jungtis į mūsų diskusiją – ne formaliai, biurokratiškai, o draugiškai ir visuomeniškai.
 
Virginija Dambrauskaitė-Gudavičienė, med. m. dr., Homeopatijos ir homotoksikologijos asociacijos Lietuvoje prezidentė,
Dalia Stasytytė-Bunevičienė, med. m. dr., aukščiausios kategorijos gydytoja-apiterapeutė, Lietuvos apiterapeutų asociacija, valdybos narė, mokslinė sekretorė,
Regina Masiliūnienė gydytoja, refleksoterapeutė, homeopatė, Lietuvos akupunktūros, manualinės ir tradicinės medicinos gydytojų asociacijos tarybos narė, Lietuvos homeopatų asociacijos narė,
Sigitas Vasiliauskas, Lietuvos apiterapeutų asociacijos viceprezidentas,
Nijolė Savickienė, biomed. m. dr., profesorė, Lietuvos vaistininkų sąjungos valdybos narė,
Rimantas Pečiūra, biomed. m. dr., profesorius, Lietuvos vaistininkų sąjungos valdybos narys.

                                          LIETUVOS SVEIKATOS PROGRAMA '2020

                                                       

                                                         (Iš Lietuvos sveikatos programos 2020 projekto rengėjų darbo grupės
                                                          vadovo prof. habil. dr. V.Grabausko pranešimo viešojoje diskusijoje)

 

  FORUMO KREIPIMASIS
 
Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministrui
Vyteniui Povilui Andriukaičiui  
 
2014.01.22
 
Gerbiamas ministre,
 kreipiamės į Jus su prašymu skirti ypatingą asmeninį dėmesį šiuo metu aktyviai besiformuojančiai taip vadinamos „netradicinės“ medicinos valstybinės kontrolės sistemai.
Pritariame, gerbiamas ministre, žiniasklaidoje ne kartą išsakytoms Jūsų mintims apie dar  kitaip vadinamos - palaikomosios ir alternatyviosios medicinos -  problemas Lietuvoje, taip pat ir LR SAM poziciją, sutampančią su Jūsų institucijos misija – garantuoti gyventojams saugias sveikatos priežiūros paslaugas ir gydymo priemones.
Nėra abejonių - sisteminė tvarka yra reikalinga kiekviename sveikatinimo sektoriuje – taip pat ir palaikomosios ir alternatyvios medicinos praktikoje, ir šiuo klausimu esame pasirengę pagal savo išgales Jus paremti. Veikla, kuri turėtų būti klasifikuojama kaip šundaktariavimas, nemokšų bandymas pasipelnyti suktais būdais iš naivių, lengvatikių žmonių, turinčių sveikatos sutrikimų, yra netoleruotina.
Deja, nekompetentingų, tačiau norinčių pasipelnyti vis dar pasitaiko ne tik tarp netradicinės medicinos atstovų, bet ir tarp viešajame sektoriuje, valstybės tarnyboje dirbančių asmenų, vykdančių   reguliavimo ir kontrolės funkcijas – visi mes esame vienos tautos vaikai.  Todėl, nuogastaudami, kad gerais tikslais kuriama kontrolės sistema neatsisuktų vien prieš legaliai dirbančius sveikatos priežiūros specialistus sunkindama jų veiklą, padidindama jiems biurokratinę naštą, prašome Jūsų labai principingai įvertinti Jums siūlomus kontrolės kriterijus ir kontrolės tvarkos nuostatas.
Nuogąstavimus kelia ir tai, kad netradicinės medicinos, per ilgus metus istoriškai ir tradiciškai susiformavusios  srities problemas LR Sveikatos apsaugos ministerija  pasiūlė visuomenei pasvarstyti per rekordiniai trumpą laiką - nuo 2013 m. spalio 31 d. iki lapkričio 7 d. – t.y., per keletą dienų, kurių kelios  dargi buvo  valstybinės bei religinės šventės. 
Vėlgi, skaitant prof. A. Kirkučio, LR SAM darbo grupės nario pasisakymus, kad bus sunku įvertinti, „tikras“ šis specialistas, ar „netikras“, ir kad tai įvertinti turėtų patys tos srities specialistai, kyla klausimas, kas, ir pagal kokius kriterijus, atsirinks tuos „tikruosius“, kurie galės būti vertintojai? Ar neatsitiks taip, kad, tarkim, mokytojas ar technikas, užsiimantis bioenergetiko veikla, įgaus teisę vertinti homeopato ar kitos medicinos šakos atstovo profesinę kvalifikaciją? Ar neturėtų būti kviečiama daugiau  akademinio mokslo, universitetų atstovų aktyviai dalyvauti darbo grupėse ieškant vertinimo kriterijų ir rengiant patikros metodikas?
Žinodami apie  Jūsų, gerbiamas ministre, platų požiūrio akiratį ir tai, kad esate ne tik medikas, bet ir istorikas, tikime, kad sisteminė tvarka Lietuvos netradicinės medicinos sektoriuje bus pasiekta naudojant visų pirma sąžiningumo ir protingumo kriterijus – tiek tą sistemą kuriant, tiek ir kontroliuojant jos funkcionavimą.
 
Pagarbiai -
 
Virginija Dambrauskaitė-Gudavičienė, med. m. dr., Homeopatijos ir homotoksikologijos asociacijos Lietuvoje prezidentė,
Dalia Stasytytė-Bunevičienė, med. m. dr., aukščiausios kategorijos gydytoja-apiterapeutė, Lietuvos apiterapeutų asociacija, valdybos narė, mokslinė sekretorė,
Regina Masiliūnienė, gydytoja, refleksoterapeutė, homeopatė, Lietuvos akupunktūros, manualinės ir tradicinės medicinos gydytojų asociacijos  tarybos narė, Lietuvos homeopatų asociacijos narė,
Sigitas Vasiliauskas, Lietuvos apiterapeutų asociacijos viceprezidentas,
Nijolė Savickienė, biomed. m. dr., profesorė, Lietuvos vaistininkų sąjungos valdybos narė,
 Rimantas Pečiūra, biomed. m. dr., profesorius, Lietuvos vaistininkų sąjungos valdybos narys.

Augaliniai vaistai ir jų sąveika su kitais vaistais
Prof. Nijolė Savickienė, LVS valdybos narė
Tuo pačiu metu vartojant du ar daugiau skirtingų vaistų visuomet atsiranda vaistų sąveikos galimybė. Sąveika gali padidinti ar sumažinti vaistų efektyvumą ar jų pašalinį poveikį. Taip pat gali pasireikšti naujas pašalinis poveikis, kuris nėra būdingas vartojant vaistus atskirai ir vaistai pacientui gali ne tik nepagelbėti, bet pakenkti.
Kas tai yra vaistų sąveika?

Vaistų sąveika gali būti apibūdinama kaip sąveika tarp vaisto ir kitos medžiagos, kuri trukdo vaistui veikti kaip tikimasi. Šis apibūdinimas apima vaistų sąveiką su kitais vaistais, augaliniais preparatais, maisto papildais, maistu ir kitomis medžiagomis skaityti daugiau .......

 Holistinis požiūris į žmogų sveikatos priežiūros sistemoje

Kristina Jaškūnaitė

        Sveikatos atstatymas holistiniu požiūriu, tai ne tik pažeidimo ar ligos diagnozavimas ir gydymas, tačiau ir jų padarytos įtakos koregavimas, nepamirštant žmogaus psichikos, jo gyvenimo kokybės. Holistinis sveikatos vertinimas apima fizinius, psichologinius, socialinius ir dvasinius poreikius. Sunkios ligos diagnozės patvirtinimas neretai sukelia didelį nerimą, kuris gali nustelbti fizinius pojūčius, todėl svarbu skatinti pacientą kalbėti, kas jį jaudina, atskleisti jausmus. Išsaugoti nesuardytą šeimos vientisumą – svarbus uždavinys vertinant socialinius poreikius holistiniu požiūriu. Vieno šeimos nario liga veikia ir kitų žmonių gerovę, todėl kritiniu momentu pagalbos gali prireikti ir šeimos nariams. Darbo netektis sąlygoja finansinius sunkumus, kinta santykiai su žmonėmis, atsiranda socialinė izoliacija. Holistinis požiūris skatina paciento viltį, apsirinkimo galimybę ir autonomiją (Lugton J., Kindler M., Kaunas, 2005.).
         Holistinis požiūris į žmogų sveikatos priežiūros sistemoje grindžiamas pagarbos ir teisingumo principais. Pagarba apibrėžiama kaip individualybės, kiekvieno asmens požiūrio vertinimas. Viena pagarbos žmogui raiškų yra žmogų apibūdinančių sąvokų vartojimas. Neretai to nesilaikant, žmogus traktuojamas kaip objektas ir tokiais atvejais pavadinamas kaip tam tikros situacijos auka. Medicinoje žmogui dažnai yra primetama ligos etiketė (pvz. epileptikas, vėžininkas ir pan.) skaityti daugiau...